umbrella

It’s been pretty rainy and miserable in Iceland lately according to the news reports, and one meteorologist suggests that people should simply dance in the rain and not let it get them down, in a reference to the famous song “Singing in the Rain”… 🙂

I’m trying to picture Gene Kelly dancing down Laugavegur 🙂

Veðurfræðingur hvetur fólk til að dansa í rigningunni
Meteorologist encourages people to dance in the rain

Some excerpts from the article:

Ekkert lát verður á rigningu á höfuðborgarsvæðinu, vestur- og suðurlandi næstu tíu daga. Veðurfræðingur segir fólk verða að finna barnið í sér og dansa í rigningunni eins og segir í frægu lagi.

No break is expected in the rain around the capital area, west and south for the next ten days. A meteorologist says people should find their inner child and dance in the rain, like it says in the famous song.

The verb hvetja is fairly common, especially in the form here with til (þess) að.

að hvetja – to encourage, urge
present past
ég hvet hvatti
þú hvetur hvattir
það hvetur hvatti
við hvetjum hvöttum
þið hvetjið hvöttuð
þau hvetja hvöttu

The word lát is similar to hlé in meaning a break or pause. You might have seen hlé before in vopnahlé (cease fire).

lát (n) – break, pause
singular plural
nom lát lát
acc lát lát
dat láti látum
gen láts láta
  
hlé (n) – pause, break
singular plural
nom hlé hlé
acc hlé hlé
dat hléi hléum
gen hlés hléa

I thought ‘finding one’s inner child’ seemed an appropriate translation for að finna barnið í sér, as well as it being a cool expression to encounter.

En hvað segir spákúlan Birni Sævari ef hann lítur aðeins lengra fram í tímann?

And what does Björn Sævar’s crystal ball say if he looks a bit further in the future?

If you break up spákúla, you get spá·kúla. As a noun, spá means a prophecy or forecast. It can also be a verb having the same meaning. Added to kúla (ball), the best English translation seems to be crystal ball.

spá (f) – prophecy
singular plural
nom spá spár
acc spá spár
dat spá spám
gen spár spáa
  
kúla (f) – ball, sphere
singular plural
nom kúla kúlur
acc kúlu kúlur
dat kúlu kúlum
gen kúlu kúlna

„Þannig að við verðum bara að finna barnið í okkur og fara í pollagalla og hoppa í drullupollunum eins og litlu börnin,“ segir Björn Sævar sporskur.

So we should just find our inner child and put on our rain boots and jump in the mud puddles like little kids,” says Björn Sævar.

Good advice in any language 🙂

Björn segir bændur standa betur að vígi nú eftir að rúllubaggarnir komu og séu ekki eins háðir þurrki og áður, en hann á að hanga þurr á miðvikudag.

„Þeir geta slegið á þriðjudagskvöldið og hirt heyið seinnipartinn á miðvikudag,“ segir Björn Sævar Einarsson.

Björn says that farmers are in a good position now that the hay baling time has come and they aren’t as dependent on dryness as before, but it should be dry on Wednesday.

“They can mow on Tuesday night and collect the hay Wednesday afternoon,” says Björn Sævar Einarsson.

I couldn’t quite wrap my head around this last one, so the translation is a bit lacking, but one interesting word is háður, an adjective that means dependent (on), and takes the dative. This is why þurrkur is in the dative (þurrki).

Also the word víg means slaying or killing, but the expression standa vel að vígi means to be in a good (strong) position.

veður·fræðingur (m)  meteorologist
hvetja v (acc)    encourage, urge
lát (n)        break 
væta (f)       rain, drizzle 
pollur (m)      pool, puddle
háður adj (dat)    dependant on
hirða v (acc)     collect, pick up
kúla (f)       ball, sphere