I saw this story today, and had never heard of anything like it, but it sounded interesting. Although walking barefoot in nature certainly feels good (and has long been a pagan/Wiccan grounding technique) there aren’t many planned parks specifically designed for it. It seems like a great idea though 🙂

Berfótagarður í Bláskógabyggð
Barefoot park in Bláskógabyggð

Við lífræna markaðinn á Engi í Bláskógabyggð gefst gestum tækifæri til að ganga gegnum svokallaðan berfótagarð. Eigandi markaðarins segir að með því að taka sig úr skóm og sokkum og ganga berfætt finni fólk betur fyrir náttúrunni undir fótum sér og fjölbreytileika hennar.

At the organic market at Engi in Bláskógabyggð guests have the chance to walk through a so-called “barefoot park”. The owners of the market say that by taking off their shoes and walking barefoot people can better experience the diversity of the nature under their feet.

The main theme of this story revolves around the idea of feeling and touching (here with the feet) which can be expressed in Icelandic with the verb finna.

að finna – feel, sense
present past
ég finn fann
þú finnur fannst
það finnur fann
við finnum fundum
þið finnið funduð
þau finna fundu
  
fótur (m) – foot
singular plural
nom fótur fætur
acc fót fætur
dat fæti fótum
gen fótar fóta

By itself finna usually means to find or discover, and is often used impersonally in expressions like mér finnst (it seems to me, I think). Adding the preposition fyrir imparts the idea of feeling, sensing, perceiving which is seen in this article. Another verb for physically touching something is snerta.

Í garðinum er stígur sem liggur á milli hárra trjáa. Í hann hefur verið komið fyrir sandi, könglum, steinum og níu öðrum náttúrulegum tegundum. Hugmyndin er að gestir finni fyrir náttúrunni undir fótum sér. „Það eru ýmsar kenningar um að maður gangi eðlilegast ef maður er berfættur. Það er hollt að finna fyrir jörðinni og það er líka ögrandi, því maður er yfirleitt lítið í því að ganga berfættur,“ segir Sigrún Elfa Reynisdóttir sem rekur Lífræna markaðnum á Engi.

In the park is a path which runs between tall trees. On it has been placed sand, cones, rocks, and nine other natural objects. The idea is that guests feel the nature under their feet. “There are various theories that people walk most naturally if they are barefoot. It’s healthy to touch the ground and at the same time challenging, since in general people rarely go barefoot,” says Sigrún Elfa Reynisdóttir, who runs the Organic Market in Engi.

sandur (m) – sand
singular plural
nom sandur sandar
acc sand sanda
dat sandi söndum
gen sands sanda
  
köngull (m) – cone
singular plural
nom köngull könglar
acc köngul köngla
dat köngli könglum
gen könguls köngla

The second sentence is a fun one, you get to follow the dative case all the way through it 🙂 First note that the phrase koma fyrir with the dative means to place, put, situate something somewhere. Here it is a little trickier because it is found in a past participial form, and in Icelandic the case it governs is still preserved. So the list of things that were placed on the path are in the dative case.

„Hugmyndin kviknaði fyrir nokkrum árum, þegar það kom til mín íslensk kona sem bjó í Þýskalandi og sagði: Þú verður að gera berfótagarð hér!“ Ég vissi ekkert hvað það var en fór að kynna mér málið og komst að því að það er mikið af svona görðum í Þýskalandi og víðar. Þar keyrir fólk langar leiðir til þess að komast í góðan berfótagarð.“

“The idea began a few years ago, when an Icelandic woman who lived in Germany came to me and said: ‘You should open a barefoot park here!’ I had no idea what that was, so I started learning about it and found out that there are many such parks in Germany and elsewhere. People drive a long way to find a good barefoot park.”

að kvikna – to light, kindle
present past
ég kvikna kviknaði
þú kviknar kviknaðir
það kviknar kviknaði
við kviknum kviknuðum
þið kviknið kviknuðuð
þau kvikna kviknuðu
  
að kynna – make known
present past
ég kynni kynnti
þú kynnir kynntir
það kynnir kynnti
við kynnum kynntum
þið kynnið kynntuð
þau kynna kynntu

The verb kvikna usually means to light or kindle when talking about fire, and can be used in the same sense with ideas kindling or sparking in ones mind.

The verb kynna is also very versatile when used impersonally. In the article is að kynna mér, with the dative, meaning to study or learn about something. It is also used in the accusative to mean introduce or identify oneself (að kynna sig).

Garðinn er opinn gestum á sama tíma og lífræni markaðurinn sem Sigrún rekur ásamt eiginmanni sínum. Verslunarmannahelgin er síðasta helgin sem fyrirhugað er að hafa opið í sumar en Sigrún segir þó mögulegt að bætt verði við dögum, enda hafi garðurinn hlotið góð viðbrögð. „Við höfum fengið mjög góð viðbrögð og þetta hefur verið mjög gaman. Svo ætlum við að vinna áfram með hugmyndina og erum að skoða ýmsar útfærslur. Við erum til dæmis búin að ákveða að það eigi að verða hægt að ganga garðinn blindandi en þá er haldið í snúru sem leiðir mann í gegnum garðinn. Það eykur á skynjunina.“

The park is open to visitors the same time as the organic market, which Sigrún runs with her husband. Tradesmen’s Weekend is the last weekend planned to be open this summer but Sigrún says they might add a few days, since the park has gotten such a positive response. “We’ve had a good response and it has been a lot of fun. So we plan to continue with the idea and are looking at various enhancements. For example we’ve decided that it should be possible to walk through the park with your eyes closed, holding onto a line which leads the person through the park. This increases the perception.”

Note that viðbrögð (response, reaction) is actually a plural – in the singular, viðbragð is a jump or jolt.

lif·rænn adj         organic
finna fyrir          feel, sense; touch
fjölbreytileiki m       (bio)diversity
kenning f           theory, lesson
eðli·legur adj        natural, normal
hollur adj          wholesome, healthy; good
ögrandi adj indecl      provocative; challenging
kynna v            make known, publicize
reka v            run, operate (business)
fyrirhuga v          propose, intend
við·brögð n pl        reaction
út·færsla f          expansion, development
snúra f            line, cord
skynjun f           perception