raven

An aluminum plant in Iceland is also producing baby ravens, according to a story on Vísir. Workers at the plant noticed the birds back in early May, and a camera was set up to monitor their progress. Videos are available on the YouTube site of one of the workers.

Krummafjölskylda hreiðrar um sig á Grundartanga
Raven family makes nest at Grundartangi

The dictionary had hreiðra sig meaning to build a nest, and hreiðra um sig as to settle down, make oneself comfortable, but maybe it could go either way since we are talking about birds here 🙂

“‘Álverskrummarnir’ eru búnir að koma sér fyrir á stigapalli á uppgönguleið á áfyllingarstöð kerskála Norðuráls og heilsast vel. Um er að ræða þrjá unga sem klöktust út snemma í maí.”

“The ‘aluminum plant ravens’ have settled in on the landing of a staircase along the side of a refueling tank at Nordural and are doing well. Talk is of three chicks that hatched in early May.”

The word used here for raven is krummi, but I’ve also seen hrafn. The verb used for hatch is klekja, usually followed by the preposition út:

að klekja – to hatch
present past
ég klek klakti
þú klekur klaktir
það klekur klakti
við klekjum klöktum
þið klekið klöktuð
þau klekja klöktu

I wasn’t sure if Norðurál should be translated or not (Northern Aluminum?), so I just left it as a transliteration.

koma sér fyrir       get settled, install oneself
ál·ver n (-s,-)       aluminum plant
á·fylling f (-ar,-ar)    refill, fill-up
stiga·pallur m (-s,-ar)   landing (on a flight of stairs)

“Foreldrarnir eyða megninu af deginum í að fóðra ungana sem liggja í laupinum á stigapallinum.”

“The parents spend most of the day feeding the young ones lying in the nest on the landing.”

I’ve seen the word hreiður for nest, but not laupur. I’m not sure what the distinction is, or if laupur is specific to ravens.

hreiður (n) – nest
singular plural
nom hreiður hreiður
acc hreiður hreiður
dat hreiðri hreiðrum
gen hreiðurs hreiðra
  
laupur (m) – raven nest
singular plural
nom laupur laupar
acc laup laupa
dat laup(i) laupum
gen laups laupa

“Elmar Snorrason, starfsmaður álversins, segir að starfsmenn Norðuráls hafi tekið eftir ungunum fyrstu helgina í maí. ‘Nú eru ungarnir að verða 4 vikna gamlir og lítið pláss eftir í laupnum, þeir eru farnir að standa upp, breiða út vængina og snyrta sig sjálfir.'”

“Elmar Snorrason, a worker at the plant, says that workers at Nordural had noticed the chicks the first weekend in May. ‘Now they are about 4 weeks old and there’s not much room left in the nest, so they are ready to stand up, spread their wings and start taking care of themselves.'”

The verb breiða means spread, often with út, but it can also be used with fyrir in the sense of drawing something closed as in the expression breiða fyrir glugga (draw the curtains).

að breiða – to spread, circulate
present past
ég breiði breiddi
þú breiðir breiddir
það breiðir breiddi
við breiðum breiddum
þið breiðið breidduð
þau breiða breiddu

“Elmar sá leik á borði og kom fyrir myndavél við laupinn sem hefur fylgst með uppeldi hrafnanna seinustu vikurnar. Myndböndin má sjá á Youtube síðu Elmars.”

“Elmar saw an opportunity and installed a camera by the nest which has followed the ravens’ upbringing the past few weeks. You can watch the video at Elmar’s YouTube site.”

klekja v (dat)       hatch
hreiðra sig v (-aði)    nest, build a nest
krumm/i m (-a,-ar)     raven
hrafn m (-s,-ar)      raven
hreiður n (-s,-)      nest
laupur           nest
upp·eldi n (-s)       upbringing
sjá leik á borði      see an opportunity
megn n (-s)         main part
   megnið af tímanum   most of the time
vængur m          wing