sheep

Data released by the Icelandic Food and Veterinary Authority show that there are approximately 1.5 sheep for every Icelander in the country. According to the numbers collected, almost half a million sheep are registered in Iceland, which has a population of around 320,000.

Ein og hálf kind á hvern Íslending
One and a half sheep for every Icelander

Rúmlega 476 þúsund fjár var skráð á Íslandi á síðasta ári samkvæmt tölum Matvælastofnunar. Þetta er um ein og hálf kind á hvern Íslending. Langmest af sauðfé er skráð á Norðurlandi vestra eða rúmlega 106 þúsund. Fæst er sauðféð hins vegar á Reykjanessvæðinu, tæplega 5.000.

More than 476 thousand sheep were registered in Iceland last year according to data from the Icelandic Food and Veterinary Authority. That is around one and a half sheep for every Icelander. Most of the sheep are registered in northwest Iceland, or just over 106 thousand. The fewest sheep on the other hand are in the Reykjanes area, nearly 5,000.

I think this paragraph contains all 3 words for sheep that I’m aware of – kindur, and sauðfé.

For some reason I can never keep rúmlega and tæplega straight – they are both used when talking about approximate amounts, but rúmlega carries a more than meaning, while tæplega a less than or just barely meaning.

mat·væli (n) pl       food, provisions
rúm·lega adv         more than, just over
tæp·lega adv         hardly, barely

Matvælastofnun hefur gefið út opinberar tölur um fjölda búfjár og fóðurframleiðslu í landbúnaði fyrir árið 2012, að því er fram kemur á vef stofnunarinnar. Þær byggja á skráningu búfjáreftirlitsmanna að vori og bænda að hausti.

The Food and Veterinary Authority has published official data on the number of livestock and agricultural feed production up to the year 2012, according to a statement on their website. They create a registry for livestock inspectors in the spring, and one for farmers in the fall.

I believe fyrir árið 2012 means before and including 2012; I looked at the website they linked to, and it actually said there was data available from 1981-2012.

opin·ber adj         public, official
fram·leiðsla (f)       production, manufacture
land·búnaður (m)       agriculture
skráning (f)         registration
eftirlits·maður (m)     inspector

Þessar tölur leiða í ljós að rúmlega 77 þúsund hross eru skráð á Íslandi, þau eru flest á Suðurlandi eða um 28 þúsund. 71 þúsund nautgripir voru á Íslandi á síðasta ári, langflestir á Suðurlandi eða um 27 þúsund.

These numbers show that over 77 thousand horses are registered in Iceland, mostly in the south with around 28 thousand. 71 thousand cattle were in Iceland last year, the vast majority in the south with around 27 thousand.

leiða í ljós         show, bring to light
hross (n)          horse
naut·gripir (m) pl      cattle

Um 3.600 svín voru á Íslandi samkvæmt tölum Matvælastofnunar, flest á Suðurlandi eða rúm þúsund en aðeins eru 857 geitur á skrá hjá MAST, flestar á Vesturlandi eða 310.

Around 3,600 pigs were in Iceland according to the Authority’s data, most in the south, or over a thousand, but there were only 857 goats in MAST’s list, most in the west, or 310.

Matvælastofnun birtir einnig tölur yfir kornuppskeru. Uppskeran í fyrra nam rúmum 13 þúsund tonnum sem er nokkuð minna en árið 2011, sem var algjört metár. Þá nam uppskeran tæpum 19 þúsund tonnum.

MAST also publishes numbers on grain harvesting. The harvest last year totaled more than 13 thousand tons, which is slightly less than 2011, which was an absolute record year. Then the harvest totaled nearly 19 thousand tons.

The verb að nema takes the dative, which is why you see the totals in that form.

að nema – to total, amount to
present past
ég nem nam
þú nemur namst
það nemur nam
við nemum námum
þið nemið námuð
þau nema námu

The last paragraph also contained the adjective forms rúmur and tæpur, which were used in their adverbial forms throughout the article.

korn (n)           grain, cereal
nema v (dat)         to amount to, total
al·gjör adj         complete, total, absolute
met (n)           record

The article seemed long but it was actually rather repetitive, listing out numbers of animals in different parts of the country, so it flowed pretty well 🙂